Sunday, February 3, 2008

Bleni SMS me çmime shumë të lira

Sms-Ks.blogspot.Com, ju mundëson që të bleni SMS, përmes sistemit të pagesave online KOSPAY në 3jam.Com.

Çmimet për (1) një SMS.

Kosovë 0.03 €
Shqipëri 0.05 €
Amerikë 0.00 €
Gjermani 0.09 €
Slloveni 0.03 €
Austri 0.09 €
Danimark 0.03 €
Francë 0.09 €
Australi 0.04 €
Britani 0.07 €


Kredi 1 €

Kredi 5 €

Kredi 10 €

Kredi 20 €

Kredi 50 €

Kredi 100 €

Kontakt: sms-ks@live.com